PROVOZNÍ ŘÁD - DOG HOTEL MALONTY 

 

Malonty 58, 382 91 

Povinné očkování a ošetření psa

Hotel ubytovává pouze psi s náležitým očkováním, které je majitel psa povinnen prokázat platným očkovácím průkazem. Před nástupem na hotel musí být pes včas zbaven vnějších a vnitřních parazitů (min. 7 dní před nástupem na ubytování). Pes nesmí jevit žádné příznaky infekčních onemocnění. V případě, že pes není zdravý nebo nemá povinné očkování, vyhrazuje si provozovatel právo psa na hotel nepřijmout. Za případné infekční onemocnění psa během pobytu v hotelu provozovatel nenese zodpovědnost. V případě zjištění zdravotních problémů u psa během pobytu, zajistí provozovatel potřebné ošetření u veterináře. Náklady s tím spojené budou naúčtované majiteli psa v plné výši.

 

Příjem a vyzvednutí psa

Pro příjem a vyzvednutí je vyhrazen čas dle otevíracích hodin hotelu. Příjem či vyzvednutí v jinou než stanovenou dobu narušuje poklidné venčení, probíhající výcvik, krmení a podobně. Jiný čas ubytování a vyzvednutí psa je možný pouze na základě písemné dohody s provozovatelem hotelu e-mailem nebo sms. Provozovatel není povinen vyhovět jinému času pro ubytování/vyzvednutí psa. Dodržení sjednaného času ubytování/vyzvednutí je nutné z provozních důvodů.

 

Rezervace ubytování

Psy přijímáme do hotelu pouze po předběžné rezervaci. Rezervace ubytování se považuje za potvrzenou při úhradě rezervačního poplatku ve výši 50% z celkové ceny ubytování. Rezervační poplatek musí být uhrazen předem. Forma úhrady je možná v hotovosti na hotelu, nebo převodem na účet provozovatele nejpozději do 5 dnů po sjednání rezervace, nejpozději však 14 dnů před plánovaným pobytem psa v hotelu. Není - li uhrazena rezervační záloha, není rezervace považována za závaznou, provozovatel není povinen garantovat ubytovnání. Za ubytování je majitel psa povinný předem zaplatit plnou cenu dle platného ceníku nejpozději v den nástupu na pobyt.

 

Storno poplatky

Při včasném zrušení rezervace, více než 30 dnů před nástupem na hotel, se rezervační poplatek vrací v plné výši. Zrušení rezervace 29 -14 dnů před nástupem – storno poplatek 50% zálohy. 14 dnů a méně – storno poplatek 100% zálohy.

 

Pobyt a změny délky pobytu

Psí host užívá hotelový pokoj nebo kotec po dobu, kterou si majitel sjednal s hotelem. Nejpozději však do 19:00 posledního dne ubytování, pokud nebylo sjednáno jinak. Nedodrží-li majitel psa tuto lhůtu, hotel bude účtovat pobyt za následující den dle platného ceníku. Požádá-li majitel během sjednaného pobytu o prodloužení aktuálního ubytování (doma nebo venku), a toto není již volné, může provozovatel nabídnout přesun psa do jiného ubytování, cena nabídnutého ubytování se řídí dle platného ceníku.

 

Služby mimo ubytovacích (např. výcvik při ubytování)

Další služby mimo ubytování, se sjednávají dopředu. V případě, že nebude možné ze strany provozovatele sjednanou službu poskytnout (např. výcvik psa při ubytování), provozovatel si ponechává právo kdykoli během pobytu odstoupit od dohody na sjednané služby. Částka, uhrazená za služby, bude vrácena majiteli po ukončení pobytu v plné výši, bez nároku na odškodnění.

 

Poskytování informací během ubytování

Majiel souhlasí se zveřejňováním fotografií psa na hotelovém facebooku a instagramu DOG CENTER MALONTY. Zde může majitel sledovat jak se pejskovi daří, včetně kratkých komentářů.

Poskytování informací formou telefonátu, e-mailu nebo SMS není běžnou součástí průběhu ubytování psa a provozovatel si vyhrazuje právo neposkytovat informace tímto nadstandartním způsobem.

 

Podmínky chování psa

Do hotelu přijímáme všechna plemena psů bez rozdílu rasy. Nerozdělujeme psy na “bojové”, malé a velké. Vzhledem k tomu, že u nás nevenčíme pejsky společně, ale věnujeme se jim individuálně NÁM NEVADÍ ANÍ PEJSCI, KTEŘÍ MAJÍ PROBLÉM S OSTATNÍMI PEJSKY.

 

BEZPROBLÉMOVÝ pes:

 • nekonfliktní – socializovaný a neagresivní vůči lidem
 • nemá problém být sám/ o samotě, nevynucuje si pozornost, nevyje, neštěká, neničí vybavení doma ani v kotci, neutíká, nepřeskakuje a nepodhrabává ploty
 • bezproblémová manipulace - venčení, úklid, krmení, výměna vody, podávání léků

 PROBLÉMOVÝ PES

 • konfliktní – nesocializovaný a agresivní vůči lidem
 • má problém být sám/o samotě, vynucuje si pozornost, vyje, štěká, ničí vybavení doma a v kotci, utíká, přeskakuje a podhrabává ploty
 • problémová manipulace - venčení, úklid, krmení, výměna vody, podávání léků

!!! Pokud majitel zatají tyto skutečnosti, nebo se chování psa změní běhěm ubytování, bude bezproblémový pes brán jako PROBLÉMOVÝ a cena ubytování bude účtována dle platného ceníku !!!

 

OSTATNÍ

 • háravá fena - přijímáme  po dohodě a vypsáním zvláštní smlouvy, cena dle platného ceníku
 • štěně 2-4 měsíce - příplatek ubytování dle platného ceníku, kvůli zvláštní péči (venčení a podobně)

Okamžité ukončení pobytu

Pes, který se projevuje opakovaně a neústupně agresivně vůči lidem, bude předán zpět majiteli. Majitel psa je povinen při příjmu uvést pravdivě veškeré informace ohledně chování psa, upozornit na případná rizika a dále je povinen uvést kontaktní osobu, která může psa převzít v případě, že bude nutné ukončit pobyt psa a majitel nemůže psa neprodleně vyzvednout. V případě, že pes napadne a zraní jiného psa nebo personál, budou následně léčebné výdaje s tím spojené majiteli naúčtovány v plné výši.

 

Příjem PROBLÉMOVÉHO psa

Příjem problémového psa je možný pouze po předchozím upozornění majitelem, následné písemné dohodě a na základě předem dohodnutých podmínek pobytu. Na psa se nevztahuje běžný harmonogram dne, ale speciální režim dle uvážení provozovatele. Provozovatel si vyhrazuje právo rozhodnout, jakým způsobem se bude postupovat během ubytování a venčení psa.

 

Zkušební pobyt

Pro posouzení, zda je pejsek správně socializovaný a také pro posouzení, zda bude pes pobyt zvládat, je vhodný zkušební pobyt o délce minimálně 2 dny s přenocováním. Pes se seznámí krátce s novým prostředím, režimem dne, personálem a delší pobyt pak zvládá bez větších problémů. Zkušební pobyt malých plemen a nekonfliktních psů je na zvážení majitele.

 

 

Provozovatel:

Tomáš Langer

Malonty 58, 382 91 Malonty

IČO: 019 59 51

Tel: 777 167 142

e-mail: dogcentermalonty@seznam.cz

Neplátce DPH

 

 

Platnost od 1.9. 2019

Služby

 • HOTEL PRO PSY - VENKOVNÍ, VNITŘNÍ, V.I.P.
 • MODERNÍ VÝCVIK PSŮ
 • INTERNÁTNÍ UBYTOVÁNÍ S VÝCVIKEM
 • VÝCHOVA A PŘEVÝCHOVA
 • CHOV BELGICKÉHO OVČÁKA MALINOIS
 • VÝCVIKOVÉ AKCE, UKÁZKY

Máte dotazy?

Zavolejte na číslo +420 728 076 286

Aktuální dění naleznete na Facebooku nebo Instagramu

Aktuality

 • 02 Jul 2020

  Dovolená

  čtvrtek 16.7. - neděle 19.7.2020 máme hotel uzavřen

 • 02 Jul 2020

  Letní tréninky

  Od 5.7. budou neděli výcviky od 16-17 hod skupinové výcviky. Od 17 hodin dál budou intenzivky. Středy budou posunuty od 17 hodin. Vše je to přes letní parní dny :-). Těšíme se na Vás!

 • 14 Jun 2020

  Plánujete dovolenou?

  Kvůli Covid-19 se zastavilo vše. Spousta z nás měla čas na to, co běžne ne. Ale už dost toho, sluníčko vylézá, opatření se rozvolňují a určitě plánujete dovolenou :-)

archív